Tomasz Kuza

17 tekstów – auto­rem jest To­masz Ku­za.

Lo­gika jest kluczem do prawdy. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 7 listopada 2016, 18:34

Ze sztuką awan­gardową jest jak z no­wymi sza­tami ce­sarza. Nikt jej nie ro­zumie, ale nikt się do te­go nie przyzna. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 1 lutego 2016, 17:28

Przed wy­bora­mi rządy ro­bią więcej, niż przez całą kadencję. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 18 października 2015, 20:41

HWDP

HWDP
Dziś słowa te
na język mi się cisną.
HWDP
nakręca mnie,
gdy pat­rzę w naszą przyszłość.


HWDP
bez końca klnę,
bo wściekłość mnie rozsadza.
HWDP
wyk­rzyczeć chcę,
nieważne, że to władza.


HWDP
na­leży się
jed­ne­mu skurwielowi.
HWDP
Zro­zum­cie mnie.
Chuj w dupę Putinowi. 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 12 października 2015, 16:13

Dob­ry wier­sz to ta­ki, który zos­ta­nie w pamięci. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 września 2015, 10:23

Jedenaste przykazanie

Je­denas­te przy­kaza­nie racz nam dać Panie.
Inaczej ta pla­ga toczyć nas nie przestanie.
Kierow­ni­cy, sze­fowie, pre­zesi, dyrektorzy,
bel­fro­wie, kry­tycy, ar­tyści, gwiazdorzy,
wójto­wie, pro­minen­ci, sędziowie, włodarze,
posłowie, mi­nis­tro­wie, ge­nerały, dygnitarze,
dos­tojni­cy, pre­mie­rzy, mo­nar­cho­wie, prezydenci,
aniołowie, bo­gowie, oraz wszys­cy święci.
Nie ważne kto dzi­siaj za­siada na tronie.
Chcesz być sobą?
Liż dupę tyl­ko włas­nej żonie. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 marca 2015, 09:12

HWDP
Chuj w dupę Putinowi 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 lutego 2015, 21:17

Zbrod­nie po­pełnione cudzy­mi ręka­mi, są gor­sze niż własnymi. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 17 stycznia 2015, 19:28

Po­lityk nie mu­si mówić praw­dy. Mu­si mówić przekonująco. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 27 lipca 2014, 20:20

To nie jest prob­lem, że w niektórych wier­szach nic nie ma. Prob­le­mem jest, że ich twórcy nie pot­ra­fią wytłumaczyć, co w nich jest. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 25 lipca 2014, 23:24
Tomasz Kuza

Nieważne kto co mówi, ważne co kto mówi.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

8 listopada 2016, 18:41Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Logika jest kluczem do [...]

8 listopada 2016, 10:10danioł sko­men­to­wał tek­st Logika jest kluczem do [...]

7 listopada 2016, 19:24Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Logika jest kluczem do [...]

7 listopada 2016, 19:11Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Logika jest kluczem do [...]

7 listopada 2016, 18:53Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Logika jest kluczem do [...]

7 listopada 2016, 18:52Tomasz Ku­za sko­men­to­wał tek­st Logika jest kluczem do [...]

7 listopada 2016, 18:41Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Logika jest kluczem do [...]

1 lutego 2016, 18:33aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Ze sztuką awan­gardowąjest jak [...]

1 lutego 2016, 17:28Tomasz Ku­za do­dał no­wy tek­st Ze sztuką awan­gardowąjest jak [...]

19 października 2015, 10:31onejka sko­men­to­wał tek­st Przed wy­bora­mi rządy ro­bią [...]